Talr.+371 6 707 86 30
 
monthly drug canada
champix
viagra online orders
no prescriptionfarmacy
buy generic robaxin canada
cialis canada online pharmacy
buy femara online
russian drugs
kamagra jelly
viagra shipped from us

2015. gada 01. jūlijā plkst. 18.00 notiks prakses aizstāvēšana pavaru grapām

2015. gada 01. jūlijā plkst. 18.00notiks prakses aizstāvēšana mācību grupām:

o   PLvD (pavārs),

o   PKrV (pavārs).

Pirms aizstāvēšanas uzrādīt un iesniegt sekojošus dokumentus:

  1. Līgums par mācību praksi (skolas eksemplārs, ja netika nodots mācību daļā agrāk).
  2. Aizpildīta prakses dienas grāmata.
  3. Prakses pārskats drukātā veidā.
  4. Raksturojums no prakses uzņēmuma.

Prakses aizstāvēšanai elektroniski sagatavo MS Office PowerPoint prezentāciju (sk. 4.1.p. „Praktisko mācību prakses pārskata izstrādāšanas un prakses vērtēšanas kārtībā”).

Ar jautājumiem var griezties pie REBS prakses vadītāja:

–       Irina Sobakina (tālr. 26342031).

REBS mācību daļā – tālr. 29293114.