Talr.+371 6 707 86 30
 
monthly drug canada
champix
viagra online orders
no prescriptionfarmacy
buy generic robaxin canada
cialis canada online pharmacy
buy femara online
russian drugs
kamagra jelly
viagra shipped from us

AutoCAD


Izglītības programmu kopa:
Datorzinības
Izglītības programmas nosaukums:
AutoCAD
Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai:
Datorprasmes lietotāja līmenī
Izglītības programmas īstenošanas ilgums:
150 mācību stundas
Izglītības programmas apraksts:
Izglītības programma ļauj izglītojamiem apgūt projektēšanas iemaņas datorprogrammā AutoCAD.Tēmas: Programmas ideja, iespējas, ekrāna izkārtojums, rīku joslas, zīmējuma saglabāšana, zīmēšanas komandas, rediģēšanas komandas, piesaistes, zīmējuma uzsākšana, lapas mērogs, zīmēšanas metodes (Dekarta u.c.), režīmi, rasējums par dotu tēmu (krustojums), uzraksti, burtu stili, dimensijas, dimensiju stili, punktu stili, dažādas komandas, to pielietojums, līnijas un līniju tipi, līniju apvienošana, Zoom komandas, rediģēšanas komanda (properties), bloki, reģioni, slāņi, iekrāsošanas komanda, krāsu palete, grafiska kompozīcija, bloki, jauna bloka veidošana, ievietošana, pārnešana, bibliotēkas iekārtošana un pielietošana, reģioni, laukumi, sabiedriskie interjeri, biroja plāns, 3D zīmējumi ar UCS palīdzību, virsmas un ķermeņi, biroja mēbeles, to 2D un 3D zīmējumi, dzīvojamo telpu interjeri, plāns, mēbeļu izvietojums, sienu notinumi, griestu plāns, gaismas ķermeņu izvietojums, inženiertehnisko komunikāciju attēlojums, projekta noformējums, 3D rediģēšanas komandas, plakņu iekrāsošana, apslēpšanas-ēnošanas komandas,

telpisku priekšmetu zīmēšana, interjera un tā detaļu aksonometrija, ēnošana perspektīvā, kamera, par gaismas avotiem un materiālu izvēli, drukāšana, 2D un 3D zīmējumi vienā lapā, lapu noformējums, zīmējuma pārnešana citās versijās un programmās

Izglītības programmas īstenošanas organizācija:

Izglītības programma tiek īstenota pēc adreses A. Kalniņa iela 2, Rīgas centrā (ļoti ērtā satiksme – var atbraukt ar gandrīz jebkura maršruta sabiedrisko transportu!)

 

Mācības sāksies ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc kupona iesniegšanas.

Nodarbības notiks darba dienās, 2 mēnešu laikā. Vienas mācību dienas ilgums ir 4 mācību stundas. Nodarbības var būt īstenotas laika posmā no 08:00 līdz 18:00.

Regulāri apmeklējot nodarbības, Jūs varat saņemt stipendiju Ls 70.00 mēnesī!

Beidzot apmācības, Jums tiek izsniegts dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apguvi.

Reģistrācija:

Papildus informācija

Lai piereģistrētos, Jums būs jāierodas pie mums, līdzi ņemot no NVA saņemto kuponu un Jūsu pasi. Aizpildīto kuponu būs jāaiznes atpakaļ uz NVA 10 dienu laikā. Ieteicamais apmeklējuma laiks – darba dienās, plkst. 13:30 – 19:00. Lai saskaņotu apmeklējumu ārpus šī laika, ieteicam vispirms sazināties ar mums. Jebkuru papildus informāciju Jūs varat iegūt, sazinoties ar mums elektroniski vai zvanot uz tālr. Nr. 67078630, 29293114