Talr.+371 6 707 86 30
 
monthly drug canada
champix
viagra online orders
no prescriptionfarmacy
buy generic robaxin canada
cialis canada online pharmacy
buy femara online
russian drugs
kamagra jelly
viagra shipped from us

Darbs ar biroja programmatūras pakotni OpenOffice


Izglītības programmu kopa:
Datorzinības
Izglītības programmas nosaukums:
Darbs ar biroja programmatūras pakotni OpenOffice
Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai:
Datorprasmes lietotāja līmenī
Izglītības programmas īstenošanas ilgums:
120 mācību stundas
Izglītības programmas apraksts:
Izglītības programma ļauj izglītojamiem iemācīties strādāt ar biroja programmatūras pakotni OpenOffice.Tēmas: OpenOffice pakotnes būtība, tas izplatīšanas nosacījumi, pakotnes programmas, instalēšana, konfigurācija, darbs ar tekstu procesoriem, darbs ar tabulrēķinu programmām, darbs ar grafiku, ievads datubāzēs, vienkāršo WEB-lapu veidošanas pamati, imports un eksports, sarežģītās funkcijas, programmu konfigurēšana, darbs ar failiem.
Izglītības programmas īstenošanas organizācija:

Izglītības programma tiek īstenota pēc adreses A. Kalniņa iela 2, Rīgas centrā (ļoti ērtā satiksme – var atbraukt ar gandrīz jebkura maršruta sabiedrisko transportu!)

 

Mācības sāksies ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc kupona iesniegšanas.

Nodarbības notiks darba dienās, 2 mēnešu laikā. Vienas mācību dienas ilgums ir 4 mācību stundas. Nodarbības var būt īstenotas laika posmā no 08:00 līdz 18:00.

Regulāri apmeklējot nodarbības, Jūs varat saņemt stipendiju Ls 70.00 mēnesī!

Beidzot apmācības, Jums tiek izsniegts dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apguvi.

Reģistrācija:

Papildus informācija

Lai piereģistrētos, Jums būs jāierodas pie mums, līdzi ņemot no NVA saņemto kuponu un Jūsu pasi. Aizpildīto kuponu būs jāaiznes atpakaļ uz NVA 10 dienu laikā. Ieteicamais apmeklējuma laiks – darba dienās, plkst. 13:30 – 19:00. Lai saskaņotu apmeklējumu ārpus šī laika, ieteicam vispirms sazināties ar mums. Jebkuru papildus informāciju Jūs varat iegūt, sazinoties ar mums elektroniski vai zvanot uz tālr. Nr. 67078630, 29293114.