Talr.+371 6 707 86 30
 
monthly drug canada
champix
viagra online orders
no prescriptionfarmacy
buy generic robaxin canada
cialis canada online pharmacy
buy femara online
russian drugs
kamagra jelly
viagra shipped from us

Datorprasmes grāmatvedībā (programma Zalktis)


Izglītības programmu kopa:
Grāmatvedība un uzņēmuma vadība
Izglītības programmas nosaukums:
Datorprasmes grāmatvedībā (programma Zalktis)
Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai:
Datorprasmes lietotāja līmenī
Izglītības programmas īstenošanas ilgums:
80 mācību stundas
Izglītības programmas apraksts:
Izglītības programma ļauj izglītojamiem iemācīties veikt grāmatveža uzdevumus datorprogrammā Zalktis.Tēmas: Grāmatveža darba uzdevumi, uzdevumi un pamatprincipi, strādājot programmā, uzskaites parametru uzstādīšana, uzskaites kārtošanas sākums, kontu plāna, partneru saraksta un grāmatojumu uzstādīšana, darbs ar operāciju žurnālu, darbs ar dokumentiem, kases orderu sagatavošana, kases slēgums, kases reģistru saraksts, kases operāciju kontēšana, valūta, kases konti, kontu atlikums, maksājumu uzdevuma sagatavošana, bankas izraksts, dokumentu kontēšana, valūta, bankas kontu atlikumi, saņemto un izsniegto pavadzīmju izrakstīšana, apstrāde, rēķinu – faktūru izrakstīšana, apstrāde, noliktavu un klientu saraksts, inventarizācija, pamatlīdzekļu kartotēkas izveidošana, pamatlīdzekļu pieņemšana ekspluatācijā un grāmatošana, nolietojuma aprēķins, nekustama īpašuma nodoklis, atskaišu formas veidošana, avansieru saraksts, avansa norēķini, avansa norēķina grāmatošana, avansa norēķina labošana, dzēšana, personas kartiņas izveidošana, atvaļinājumu aprēķins, izmaksu sarakstu veidošana, algas aprēķins, izmaksu sarakstu veidošana, pārskatu sastādīšana, grāmatošana un analītiskā uzskaite, salīdzināšanas aktu sagatavošana, atlikumu salīdzināšana un ierakstu labošana, apgrozījuma pārskats, atskaišu formu veidošana.
Izglītības programmas īstenošanas organizācija:

Izglītības programma tiek īstenota pēc adreses A. Kalniņa iela 2, Rīgas centrā (ļoti ērtā satiksme – var atbraukt ar gandrīz jebkura maršruta sabiedrisko transportu!)

 

Mācības sāksies ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc kupona iesniegšanas.

Nodarbības notiks darba dienās, 2 mēnešu laikā. Vienas mācību dienas ilgums ir 4 mācību stundas. Nodarbības var būt īstenotas laika posmā no 08:00 līdz 18:00.

Regulāri apmeklējot nodarbības, Jūs varat saņemt stipendiju Ls 70.00 mēnesī!

Beidzot apmācības, Jums tiek izsniegts dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apguvi.

Reģistrācija:

Papildus informācija

Lai piereģistrētos, Jums būs jāierodas pie mums, līdzi ņemot no NVA saņemto kuponu un Jūsu pasi. Aizpildīto kuponu būs jāaiznes atpakaļ uz NVA 10 dienu laikā. Ieteicamais apmeklējuma laiks – darba dienās, plkst. 13:30 – 19:00. Lai saskaņotu apmeklējumu ārpus šī laika, ieteicam vispirms sazināties ar mums. Jebkuru papildus informāciju Jūs varat iegūt, sazinoties ar mums elektroniski vai zvanot uz tālr. Nr. 67078630, 29293114.