Talr.+371 6 707 86 30
 
monthly drug canada
champix
viagra online orders
no prescriptionfarmacy
buy generic robaxin canada
cialis canada online pharmacy
buy femara online
russian drugs
kamagra jelly
viagra shipped from us

Komercdarbības pamati


Izglītības programmu kopa:
Grāmatvedība un uzņēmuma vadība
Izglītības programmas nosaukums:
Komercdarbības pamati
Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai:
Vidējā izglītība
Izglītības programmas īstenošanas ilgums:
150 mācību stundas
Izglītības programmas apraksts:
Izglītības procesā izglītojamais apgūst komercdarbības pamatus, iegūst zināšanas par komercdarbības būtību, veidiem un formām, mācās plānot, uzsākt, organizēt un koordinēt saimniecisko darbību atbilstoši sava uzņēmuma un savu klientu interesēm.Tēmas:  Jēdzienu skaidrošana, uzņēmējdarbības vadīšana un tiesiskā bāze, komercdarbības formas, faktori, kuri ietekmē formas izvēli, uzņēmēja misija, mērķi un uzdevumi, biznesa ideja, biznesa plāna sastādīšana, uzņēmuma finansējuma avoti, uzņēmējdarbības plānošana stratēģiskajā, taktiskajā un operatīvajā līmenī, uzņēmuma dibināšanas dokumenti un reģistrēšana, nodokļu maksātāja reģistrācija, Komerclikums, citi likumdošanas akti nozarē, uzņēmējdarbības vadīšana, vadības struktūra, lēmumu pieņemšana, nodokļi un nodevas, to veidi, likmes un piemērošana, vadības grāmatvedība, personālvadība, darba attiecības un to formas, uzņēmuma dokumentācijas kārtošana, preces un pakalpojumi, to ražošana/sniegšana, mārketings, tirgus veidi, tirgus segmentēšana, konkurence un tās veidi, konkurentu izpēte, reklāma, virzināšana, starptautiskā tirdzniecība, savstarpējie norēķini, risku analīze.
Izglītības programmas īstenošanas organizācija:

Izglītības programma tiek īstenota pēc adreses A. Kalniņa iela 2, Rīgas centrā (ļoti ērtā satiksme – var atbraukt ar gandrīz jebkura maršruta sabiedrisko transportu!)

 

Mācības sāksies ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc kupona iesniegšanas.

Nodarbības notiks darba dienās, 2 mēnešu laikā. Vienas mācību dienas ilgums ir 8 mācību stundas. Nodarbības var būt īstenotas laika posmā no 08:00 līdz 18:00.

Regulāri apmeklējot nodarbības, Jūs varat saņemt stipendiju Ls 70.00 mēnesī!

Beidzot apmācības, Jums tiek izsniegts dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apguvi.

Reģistrācija:

Papildus informācija

Lai piereģistrētos, Jums būs jāierodas pie mums, līdzi ņemot no NVA saņemto kuponu un Jūsu pasi. Aizpildīto kuponu būs jāaiznes atpakaļ uz NVA 10 dienu laikā. Ieteicamais apmeklējuma laiks – darba dienās, plkst. 13:30 – 19:00. Lai saskaņotu apmeklējumu ārpus šī laika, ieteicam vispirms sazināties ar mums. Jebkuru papildus informāciju Jūs varat iegūt, sazinoties ar mums elektroniski vai zvanot uz tālr. Nr. 67078630, 29293114.