Talr.+371 6 707 86 30
 
monthly drug canada
champix
viagra online orders
no prescriptionfarmacy
buy generic robaxin canada
cialis canada online pharmacy
buy femara online
russian drugs
kamagra jelly
viagra shipped from us

Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Very advanced)


Izglītības programmu kopa:
Valodas
Izglītības programmas nosaukums:
Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Very advanced)
Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai:
Vismaz Advanced līmenis
Izglītības programmas īstenošanas ilgums:
150 mācību stundas
Izglītības programmas apraksts:
Programma palīdz izglītojamam apgūt biznesa angļu valodu pielietošanai darba vajadzībām. Vienlaikus tiek pilnveidotas izglītojama valodas prasmes (gramatika, izruna, vārdu krājums utt.). Apmācības gaitā tiek modelētas tematiskās situācijas, to sarežģītība ir atkarīga no apgūstamās programmas līmeņa.

Tēmas: vispārējas – gramatiskās konstrukcijas, vārdu krājuma papildināšana, sintakse; lietišķā saskarsme – lietišķās pārrunas, prezentācijas, sapulces, sēdes, semināri, darījumu pārrunas, saruna ar klientiem/kolēģiem/priekšniekiem/pakļautajiem darbiniekiem; attālinātā saskarsme – telefonsarunas, sarakste, elektroniskā sarakste; dokumenti – līgumi, rīkojumi, izziņas, iesniegumi utt.; specifiskās – darba organizācija, administratīvie jautājumi utt.

Izglītības programmas īstenošanas organizācija:

Izglītības programma tiek īstenota pēc adreses A. Kalniņa iela 2, Rīgas centrā (ļoti ērtā satiksme – var atbraukt ar gandrīz jebkura maršruta sabiedrisko transportu!)

 

Mācības sāksies ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc kupona iesniegšanas.

 

Nodarbības notiks darba dienās, 2 mēnešu laikā. Vienas mācību dienas ilgums ir 4 mācību stundas. Nodarbības var būt īstenotas laika posmā no 08:00 līdz 18:00.

 

Regulāri apmeklējot nodarbības, Jūs varat saņemt stipendiju Ls 70.00 mēnesī!

 

Beidzot apmācības, Jums tiek izsniegts dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apguvi.

Reģistrācija:

Papildus informācija

Lai piereģistrētos, Jums būs jāierodas pie mums, līdzi ņemot no NVA saņemto kuponu un Jūsu pasi. Aizpildīto kuponu būs jāaiznes atpakaļ uz NVA 10 dienu laikā.

Ieteicamais apmeklējuma laiks – darba dienās, plkst. 13:30 – 19:00. Lai saskaņotu apmeklējumu ārpus šī laika, ieteicam vispirms sazināties ar mums.

Jebkuru papildus informāciju Jūs varat iegūt, sazinoties ar mums elektroniski vai zvanot uz tālr. Nr. 67078630, 29293114.