Talr.+371 6 707 86 30
 
monthly drug canada
champix
viagra online orders
no prescriptionfarmacy
buy generic robaxin canada
cialis canada online pharmacy
buy femara online
russian drugs
kamagra jelly
viagra shipped from us

Krievu valoda (bez priekšzināšanām)


Izglītības programmu kopa:
Valodas
Izglītības programmas nosaukums:
Krievu valoda (bez priekšzināšanām)
Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai:
Nav
Izglītības programmas īstenošanas ilgums:
150 mācību stundas
Izglītības programmas apraksts:
Izglītības programma ietver sevī krievu valodas pamata klausīšanas, rakstīšanas, lasīšanas un runāšanas prasmes, kurus izglītojamam jāapgūst, lai spētu saprast vispārēja rakstura runātos un rakstītos tekstus, spēt pastāstīt par sevi, ģimeni, darbu utt.; šī mērķa sasniegšanai programmā ir ietverti valodas fonētikas principi, runas īpatnības, valodas likumsakarības, gramatikas pamati utt.Tēmas: alfabēts, fonētika, izruna, gramatikas pamati, artikulu lietošana, gramatiskās konstrukcijas, teikumu uzbūve, tekstu tulkošanas pamati, darbs ar vārdnīcu, līmenim atbilstošs vārdu krājums, valsts un tautu nosaukumi

Tematiskais sadalījums: personīgās tēmas (pati persona, ģimene, personas dati), darbs (profesijas, amats, pienākumi), laiks (mēneši, nedēļas dienas, dienas režīms, pulksteņa laiks), dialogu veidošana (sasveicināšanas, iepazīšanas, pieklājības frāzes, jautājumi, atbildes, telefoniskā saruna), vispārējās sarunu tēmas (laika apstākļi, aizraušanās, tradīcijas utt.)

Izglītības programmas īstenošanas organizācija:

Izglītības programma tiek īstenota pēc adreses A. Kalniņa iela 2, Rīgas centrā (ļoti ērtā satiksme – var atbraukt ar gandrīz jebkura maršruta sabiedrisko transportu!)

 

Mācības sāksies ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc kupona iesniegšanas.

 

Nodarbības notiks darba dienās, 2 mēnešu laikā. Vienas mācību dienas ilgums ir 4 mācību stundas. Nodarbības var būt īstenotas laika posmā no 08:00 līdz 18:00.

 

Regulāri apmeklējot nodarbības, Jūs varat saņemt stipendiju Ls 70.00 mēnesī!

 

Beidzot apmācības, Jums tiek izsniegts dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apguvi.

Reģistrācija:

Papildus informācija

Lai piereģistrētos, Jums būs jāierodas pie mums, līdzi ņemot no NVA saņemto kuponu un Jūsu pasi. Aizpildīto kuponu būs jāaiznes atpakaļ uz NVA 10 dienu laikā. Ieteicamais apmeklējuma laiks – darba dienās, plkst. 13:30 – 19:00. Lai saskaņotu apmeklējumu ārpus šī laika, ieteicam vispirms sazināties ar mums. Jebkuru papildus informāciju Jūs varat iegūt, sazinoties ar mums elektroniski vai zvanot uz tālr. Nr. 67078630, 29293114.