Talr.+371 6 707 86 30
 
monthly drug canada
champix
viagra online orders
no prescriptionfarmacy
buy generic robaxin canada
cialis canada online pharmacy
buy femara online
russian drugs
kamagra jelly
viagra shipped from us

Vācu valoda (ar priekšzināšanām)


Izglītības programmu kopa:
Valodas
Izglītības programmas nosaukums:
Vācu valoda (ar priekšzināšanām)
Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai:
Valodas pamata priekšzināšanas
Izglītības programmas īstenošanas ilgums:
100 mācību stundas
Izglītības programmas apraksts:
Izglītības programmas gaitā izglītojamie attīsta savas runāšanas prasmes, gramatiskās prasmes un vārdu krājumu. Ietvertas sarežģītākās valodas prasmes

Tēmas: vardu krājuma attīstība un pielietošana (darbs ar vārdnīcu, tekstu tulkošana, jauno vārdu pielietošana sarunā); sarežģītākas runas konstrukcijas (frazeoloģismi, idiomas, ievadvārdi, komentāri utt.); gramatika (darbības vārdu laiki, vārdu formas, gramatikas likumi, tekstu sastādīšana pēc vispārpieņemtas formas (CV utt.)); sarežģītāka runāšanas prakse (diskusijas, tekstu apspriešana); teikumu sintakse.

Izglītības programmas īstenošanas organizācija:

Izglītības programma tiek īstenota pēc adreses A. Kalniņa iela 2, Rīgas centrā (ļoti ērtā satiksme – var atbraukt ar gandrīz jebkura maršruta sabiedrisko transportu!)

 

Mācības sāksies ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc kupona iesniegšanas.

 

Nodarbības notiks darba dienās, 2 mēnešu laikā. Vienas mācību dienas ilgums ir 4 mācību stundas. Nodarbības var būt īstenotas laika posmā no 08:00 līdz 18:00.

 

Regulāri apmeklējot nodarbības, Jūs varat saņemt stipendiju Ls 70.00 mēnesī!

 

Beidzot apmācības, Jums tiek izsniegts dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apguvi.

Reģistrācija:

Papildus informācija

Lai piereģistrētos, Jums būs jāierodas pie mums, līdzi ņemot no NVA saņemto kuponu un Jūsu pasi. Aizpildīto kuponu būs jāaiznes atpakaļ uz NVA 10 dienu laikā.

Ieteicamais apmeklējuma laiks – darba dienās, plkst. 13:30 – 19:00. Lai saskaņotu apmeklējumu ārpus šī laika, ieteicam vispirms sazināties ar mums.

Jebkuru papildus informāciju Jūs varat iegūt, sazinoties ar mums elektroniski vai zvanot uz tālr. Nr. 67078630, 29293114.