Talr.+371 6 707 86 30
 
monthly drug canada
champix
viagra online orders
no prescriptionfarmacy
buy generic robaxin canada
cialis canada online pharmacy
buy femara online
russian drugs
kamagra jelly
viagra shipped from us

Automehāniķis

auto

Šī programma sagatavo automobiļu tehniskās apkalpošanas, diagnostikas un remonta speciālistu ar 3. profesionālās kvalifikācijas līmeni. Apmācības procesā tiek apgūta automašīnas un tas sastāvdaļu bojājumu novēršana, agregātu, mezglu un detaļu nomainīšana, montāžas un demontāžas darbi, detaļu un to savienojumu atjaunošana, atslēdzniecības darbi, saskarsme ar klientiem un zemākās kvalifikācijas darbinieku vadīšana.  Līdzīgi citām REBS piedāvātām kvalifikācijas programmām, šī programma tika izstrādāta, ņemot vērā pieprasījumu pēc atbilstošiem speciālistiem Latvijas un ārzemju darba tirgū.Mācību programma dod iespēju iegūt kvalifikāciju, kura ļauj strādāt jebkurā autotehnikas apkalpošanas uzņēmumā, pildot veselu virkni pienākumu darbā ar autotehniku. Programma ir izstrādāta tāda veidā, lai apmācības gaitā iegūtas zināšanas un prasmes absolvents varētu pielietot darbā kā ar vieglām, tā arī ar kravas automašīnām.

Programmā ir paredzēta kvalifikācijas prakse. Pēc izglītojama pieprasījuma, REBS nodrošina prakses vietu.

Apmācības gaitā tiek organizētas arī praktiskās nodarbības autoservisos.

Programmas “Autotransports” ilgums ir  9 mēneši (vai 15 mēn.). Pēc programmas nobeiguma tiek piešķirta kvalifikācija AUTOMEHĀNIĶIS.

Diploms kotējas Eiropas Savienības valstīs.
Mācību programma ir akreditēta LR Izglītības ministrijā.

Programmā ietilpst šādi priekšmeti:

 • Automašīnas uzbūve
 • Benzīna dzinējs
 • Degvielas sistēma
 • Dīzeļdzinējs
 • Gāzes dzinējs
 • Ritošā daļā
 • Bremžu sistēma
 • Ātrumkārba un piedziņa
 • Virsbūves uzbūve
 • Elektronika un elektroiekārtas
 • Tehniskā apskate
 • Automašīnas kopšana un materiāli
 • Metālapstrādes tehnoloģijas pamati
 • Lietišķas saskarsmes psiholoģija

Apmācības maksa (mēnesī): EUR 85.00 (9 mēn.) vai EUR 139.00 (15 mēn.).