Talr.+371 6 707 86 30
 
monthly drug canada
champix
viagra online orders
no prescriptionfarmacy
buy generic robaxin canada
cialis canada online pharmacy
buy femara online
russian drugs
kamagra jelly
viagra shipped from us

Eksāmeni tuvojas..


Prakses aizstāvēšana

2014. gada  29. jūlijā plkst. 18.00 notiks prakses aizstāvēšana mācību grupi:

  • FKrV (frizieris),
  •  
  •  

 

  •  

Pirms aizstāvēšanas uzrādīt un iesniegt sekojošus dokumentus:

  1. līgums par mācību praksi (skolas eksemplārs, ja netika nodots mācību daļā agrāk);
  2. aizpildīta prakses dienas grāmata;
  3. prakses pārskats drukātā veidā;
  4. raksturojums no prakses uzņēmuma.

Prakses aizstāvēšanai elektroniski sagatavo MS Office PowerPoint prezentāciju (sk. 4.1.p. „Praktisko mācību prakses pārskata izstrādāšanas un prakses vērtēšanas kārtība”).

Ar jautājumiem var griezties pie REBS prakses vadītāja:

Specialitāte:
–      frizieris – Dace Lešinska (tālr. 26025264).

REBS mācību daļā  – tālr. 29293114.

Kvalifikācijas eksāmens specialitātē:

– frizieris notiks 2014.gada 14.augustā:
teorētiskā daļa plkst. 10.00,
praktiskā daļa plkst. 12.45;

Līdz kvalifikācijas eksāmenam jāsakārto mācību un finansu parādus.
REBS mācību daļa – tālr. 29293114