Talr.+371 6 707 86 30
 
monthly drug canada
champix
viagra online orders
no prescriptionfarmacy
buy generic robaxin canada
cialis canada online pharmacy
buy femara online
russian drugs
kamagra jelly
viagra shipped from us

Par REBS

Rīgas Ekonomikas un biznesa skola (REBS) dibināta 2001. gadā. REBS ir juridiskas personas struktūrvienība. Izglītības darbību reglamentē Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, dibinātāja statūti, dokumenti par izglītības programmu licencēšanu un akreditāciju u.c. normatīvie akti.

Ārpus izglītības iestādei slēgti nomas līgumi, lai īstenotu profesionālās tālākizglītības programmas „Ēdināšanas pakalpojumi” un „Autotransports”. Sadarbības līgumi abām programmām paredz profesionālo mācību priekšmetu, praktisko nodarbību īstenošanu uz vietas. Katrā līgumā norādīts praktisko darba vietu skaits atbilstoši izglītojamo skaitam konkrētā profesijā.

REBS darbojas „vienas pieturas aģentūra”, kurā katrs pedagogs, izglītojamais, apmeklētājs saņem tūlītēju atbildi. „Vienas pieturas aģentūras” izvietojums direktora vietniekam un citiem darbiniekiem ļauj kontaktēties visas mācību dienas garumā ar pedagogiem un izglītojamiem.