Talr.+371 6 707 86 30
 
monthly drug canada
champix
viagra online orders
no prescriptionfarmacy
buy generic robaxin canada
cialis canada online pharmacy
buy femara online
russian drugs
kamagra jelly
viagra shipped from us

Pavārs

cook

Pavāra profesija, kuru piedāvā apgūt Rīgas Ekonomikas un Biznesa skolā izstrādātā Ēdināšanas pakalpojumu programma, ir viena no visu laiku aktuālākām profesijām. Darbs ēdināšanas sfērā ir pieprasīts vienmēr un visur. Pēc apmācības izglītojamais iegūst ne tikai pavāra kvalifikāciju, bet arī iespēju tālāk pilnveidot savu talantu pavāru mākslā.Mācību programma dod iespēju iegūt 2. līmeņa kvalifikāciju, kura ļauj strādāt par pavāru vai citā līdzīgā amatā jebkurā ēdināšanas uzņēmumā. Programma satur daudz praktisko nodarbību, pārtikas produktus kuriem nodrošina REBS.

Programmā ir paredzēta kvalifikācijas prakse. Pēc izglītojama pieprasījuma, REBS nodrošina prakses vietu. Organizejot praksi, REBS sadarbojās ar virkni augstās klases restorāniem. Pēc programmas apgūšanas, izglītojamiem ir iespējas uzreiz ierīkoties darbā pie kāda no mūsu partneriem.

Praktisko nodarbību gaitā tiek gatavoti mūsdienīgie, sarežģītie ēdieni, kuri pārstāv dažādas pasaules virtuves.

Programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” ilgums ir 644 akad. stundas (9 mēneši). Pēc programmas nobeiguma tiek piešķirta kvalifikācija PAVĀRS.

Diploms kotējas Eiropas Savienības valstīs.
Mācību programma ir akreditēta LR Izglītības ministrijā.

Programmā ietilpst šādi priekšmeti:

 • Uztura fizioloģija
 • Sanitārija un higiēna
 • Darba organizācija ēdināšanas uzņēmumā
 • Ēdināšanas uzņēmumu iekārtas un aprīkojums
 • Viesu apkalpošanas pamati
 • Saimnieciskā uzskaite un kalkulācija
 • Komercdarbības pamati
 • Prečzinības
 • Darba drošība un darba aizsardzība
 • Lietišķas saskarsmes psiholoģija
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija un ēdienu pasniegšana

Apmācības maksa (mēnesī): EUR 79.00