Talr.+371 6 707 86 30
 
monthly drug canada
champix
viagra online orders
no prescriptionfarmacy
buy generic robaxin canada
cialis canada online pharmacy
buy femara online
russian drugs
kamagra jelly
viagra shipped from us

Datoru tehniķis

comp

Šī programma ir izveidota ar mērķi apmierināt pieprasījumu pēc kvalificētiem datorsistēmu apkalpošanas speciālistiem dažādās darba tirgus nozarēs. Mācību programmu izstrādāja profesionāļi, kuriem ir milzīga pieredze darbā ar individuālajiem klientiem un uzņēmumiem. Programma sagatavo izglītojamos darbam ar datortehniku, programmatūru, biroja tehniku un datortīkliem, sniedzot zināšanas un prasmes to uzstādīšanai, konfigurēšanai, modernizēšanai, diagnosticēšanai un kļūmju novēršanai.

Apmācības gaitā sniedzams materiāls ietver sevī arī datorsistēmu drošības kursu, biroja lietojumprogrammatūras padziļināto apgūšanu, datu bāžu un interneta lapu pārvaldīšanas pamatus, atbalsta sniegšanu klientam, kas krietni paaugstina mūsu absolventu konkurētspēju darba tirgū.

Programmā ir paredzēta kvalifikācijas prakse. Pēc izglītojama pieprasījuma, REBS nodrošina prakses vietu.

Programmas īstenošanas vajadzībām ir iespējams ātri piegādāt jebkuru atbilstošo datortehniku.

Programmas “Datorsistēmas” ilgums ir 1009 akad. stundas (16 mēneši). Pēc programmas nobeiguma tiek piešķirta 3. līmeņa kvalifikācija DATORSISTĒMU TEHNIĶIS.

Diploms kotējas Eiropas Savienības valstīs.

Programma ietver sevī šādus priekšmetus:
· Datortehnikas uzbūve
· Perifērijas ierīces
· Tīklu aprīkojums
· Operētājsistēmas
· Datortīklu protokoli
· Procesu dokumentēšana
· Darba aizsardzība un nozares tiesību pamati
· Procesu automatizācija
· Programmēšanas pamati
· Datu bāzes
· Datorsistēmu drošība
· Tehnoloģiskie risinājumi
· Lietojumprogrammatūras izmantošana
· Lietotāju un lietojumprogrammatūras atbalsts
· Elektronikas pamati

Apmācības maksa (mēnesī): EUR 85.00