Talr.+371 6 707 86 30
 
monthly drug canada
champix
viagra online orders
no prescriptionfarmacy
buy generic robaxin canada
cialis canada online pharmacy
buy femara online
russian drugs
kamagra jelly
viagra shipped from us

Grāmatvedība

account

Šī programma ir viena no biznesa skolas REBS pirmām – un vissekmīgākajām kvalifikācijas mācību programmām. Apmācības kvalitāti garantē mūsu ilggadēja pieredze šajā sfērā un izcils programmu īstenojošo pasniedzēju profesionālisms. Programmas absolventi var atrast pielietojumu iegūtām zināšanām un prasmēm jebkurā tautsaimniecības nozarē.

Mācību programma dod iespēju iegūt kvalifikāciju, kura ļauj strādāt grāmatveža vai galvenā grāmatveža amatā jebkurā iestādē. Papildus tam, biznesa skola REBS regulāri rīko saviem absolventiem seminārus par Latvijas Republikas likumdošanas jaunumu profesionālajām niansēm grāmatvedības nozarē.

Programmā ir paredzēta kvalifikācijas prakse. Pēc izglītojama pieprasījuma, REBS nodrošina prakses vietu.

Programma arī paredz apmācību darbā ar mūsdienas grāmatvedības datorprogrammatūru.

Programmas “Grāmatvedība” ilgums ir 960  akad. stundas (15 mēneši). Pēc programmas nobeiguma tiek piešķirta kvalifikācija GRĀMATVEDIS.

Diploms kotējas Eiropas Savienības valstīs.

Programmā ietilpst šādi priekšmeti:
• Finansu grāmatvedība
– kontu plāns
– dubultais ieraksts
– ilgtermiņa ieguldījumi
– apgrozāmo līdzekļu uzskaite
– pašu kapitāls
– uzkrājumi
– kreditoru uzskaite
– ienākumu uzskaite
– izdevumu uzskaite
– gada pārskata sastādīšana

• Vadības grāmatvedība
– izmaksas
– pašizmaksas kalkulācija

• Finanses un finansu analīze
– Finansu pārskatu analīze (likviditāte, maksātspēja, aktivitāte, rentabilitāte)
– peļņas un zaudējumu sliekšņa analīze
– uzņēmuma finanses

• Nodokļu likumdošana
– Latvijas Republikas nodokļu likumdošanas analīze

• Statistika grāmatvežiem
– valsts statistikas sistēma
– uzņēmuma svarīgāko darbības rādītāju statistika

• Grāmatvedības programmu izmantošana
• Audits un iekšēja kontrole
• Ekonomika
• Komercdarbības pamati
• Tiesību pamati
• Uzņēmuma darba organizācija
• Datornodarbības
• Mārketings
• Lietišķas saskarsmes psiholoģija
• Lietvedība
• Angļu valoda

Apmācības maksa (mēnesī): EUR 89.00