Talr.+371 6 707 86 30
 
monthly drug canada
champix
viagra online orders
no prescriptionfarmacy
buy generic robaxin canada
cialis canada online pharmacy
buy femara online
russian drugs
kamagra jelly
viagra shipped from us

Viesnīcu servisa speciālists

hotel

Šī 3. līmeņa kvalifikācijas programma gatavo servisa organizēšanas speciālistus viesnīcu tipa uzņēmumiem. Programmas struktūra paredz plašo iegūto zināšanu un iemaņu pielietošanas iespēju spektru darbā ar jebkura veida viesnīcu pakalpojumiem. Programma tika izstrādāta, ņemot vērā darba tirgus tendences tūrisma sfērā dažādos pasaules valstīs, kā arī nodokļu atvieglojumus šai uzņēmējdarbības nozarei, kurus paredz Latvijas Republikas likumdošana.Mācību programma dod iespēju iegūt kvalifikāciju, kura ļauj strādāt jebkura viesnīcu tipa uzņēmumā, pildot šādus pienākumus: pakalpojumu sniegšana viesiem un tas organizēšana, dažādu struktūrvienību vadīšana, plānu izstrāde un to izpildes nodrošināšana atbilstoši uzņēmuma mērķiem un stratēģijai.

Programmā ir paredzēta kvalifikācijas prakse. Pēc izglītojama pieprasījuma, REBS nodrošina prakses vietu.

Apmācības gaitā tiek organizētas arī praktiskās nodarbības viesnīcās.

Programmas „viesnīcu pakalpojumi” ilgums ir 960 akad. stundas (15 mēneši). Pēc programmas apgūšanas izglītojamam tiek piešķirta kvalifikācija VIESNĪCU SERVISA SPECIĀLISTS.

Diploms kotējas Eiropas Savienības valstīs.

Programma ietver sevī šādus priekšmetus:
· Mārketings un stratēģiskais menedžments viesnīcu biznesā
· Menedžmenta pamati
· Lietišķās saskarsmes psiholoģija
· Viesnīcas administratīvi – saimnieciskās darbības organizācija
· Viesu apkalpošanas organizācija
· Viesnīcas uzturēšanas sanitāri-higiēniskās prasības
· Viesnīcu biznesa drošība
· Profesionālā ētika
· Grāmatvedības pamati

Apmācības maksa (mēnesī): EUR 89.00