Talr.+371 6 707 86 30
 
monthly drug canada
champix
viagra online orders
no prescriptionfarmacy
buy generic robaxin canada
cialis canada online pharmacy
buy femara online
russian drugs
kamagra jelly
viagra shipped from us

Ēdināšanas uzņēmuma organizācija un vadība

edinas

Ēdināšanas uzņēmuma organizācijas un vadības kursa mērķis ir ēdināšanas jomā strādājošo speciālistu kvalifikācijas celšana. Kursa uzbūve paredz pēc iespējas ātrāko apmācību, kurā ietilpst dažādi ēdināšanas uzņēmuma dibināšanas un vadīšanas aspekti. Papildus tām, izglītojamiem kursa ietvaros ir paredzēta minimālo higiēnas prasību un paškontroles sistēmas pārtikas uzņēmumā semināru organizēšana.

Apmācības laikā Jūs saņemsiet virkni konsultāciju no speciālistiem, kas strādā ēdināšanas jomā valsts sektorā.

Kopējais kursa ilgums ir 48 akad. stundas (2 mēneši).

Programma ietver sevī šādus priekšmetus:
· Ievads specialitātē. Jauna ēdināšanas uzņēmuma veidošana
· Jaunumi likumdošanā. Darba likums
· Mārketings un menedžments
· Ēdināšanas darba organizācija
· Grāmatvedība ēdināšanas uzņēmumā
· Pārtikas sanitārija un higiēna

Apmācības maksa (mēnesī): EUR 65.00