Talr.+371 6 707 86 30
 
monthly drug canada
champix
viagra online orders
no prescriptionfarmacy
buy generic robaxin canada
cialis canada online pharmacy
buy femara online
russian drugs
kamagra jelly
viagra shipped from us

Ofisa menedžeris

ofiss

Rīgas Ekonomikas un Biznesa skolā piedāvāta Ofisa menedžera sagatavošanas programma ir domāta izglītojamo ātrai sagatavošanai vispārējam biroja darbam. Apmācība pēc šādas programmas ļauj izglītojamam iegūt pamata zināšanas un prasmes darbam tādos amatos, kā sekretārs, lietvedis, administrators, kantorists utt., kā arī iemācīties koordinēt biroja darbību.

Apmācības pēc šādas programmas būs lietderīga arī visu citu profesiju pārstāvjiem, kuriem savā darbā ir jāstrādā birojā. Apmācības gaitā iegūtas zināšanas un prasmes ievērojami paaugstina izglītojama pievilcību potenciālajām darba dēvējām.

Kopējais kursa ilgums ir 126 akadēmiskās stundas (4 mēneši)

Programma ietver sevī šādus priekšmetus:

  • Lietvedība
  • Biroja datorprogrammatūra
  • Vispārējais menedžments
  • Personāla menedžments
  • Grāmatvedības pamati
  • Mārketings
  • Loģistika
  • Komerclīgums
  • Sociālā psiholoģija
  • Nodokļi

Apmācības maksa (mēnesī): EUR 69.00