Talr.+371 6 707 86 30
 
monthly drug canada
champix
viagra online orders
no prescriptionfarmacy
buy generic robaxin canada
cialis canada online pharmacy
buy femara online
russian drugs
kamagra jelly
viagra shipped from us

Uzņēmējdarbības vadīšana

business

Šogad Rīgas Ekonomikas un Biznesa skola piedāvā modernizēto profesionālās pilnveides programmu „Uzņēmējdarbības vadīšana”. Programmā piedāvāts materiāls tika pārstrādāts, ņemot vērā pēdējo gadu ekonomiskās un administratīvās makrovīdes aktualitātes, kas savukārt nodrošināja iespēju iepazīstināt topošus menedžerus un uzņēmējus ar virkni mūsdienīgo risinājumu uzņēmējdarbības vadīšanā. Atjaunotas programmas pamatmērķis ir veicināt jauno uzņēmēju iestāšanas tirgu un atvieglot uzņēmuma vadīšanas stratēģisko, taktisko un operatīvo uzdevumu izpildi.

Uz ekonomikas pamata teorētisko zināšanu bāzes tiks vispusīgi pētītas dažādas uzņēmuma darbības puses, iepazīstinot izglītojamos ar likumsakarībām, aktuālo informāciju un tipisko problēmu risināšanas iespējam mārketinga, menedžmenta, nodokļu pārvaldīšanas, grāmatvedības, biznesa plāna sastādīšanas un uzņēmuma dibināšanas jomās. Liela uzmanība tiks pievērsta arī komerciālās likumdošanas aktualitātēm.

Programmas īstenošanai gaitā ir plānots pārsvarā lietot uzņēmēju praktisko pieredzi vadīšanā.

Programmas “Uzņēmējdarbības vadīšana” ilgums ir 460 akad. stundas (10 mēneši). Beidzot apmācības, izglītojamais saņem apliecību par profesionālas pilnveides programmas apgūšanu atbilstoši valsts standartiem.

Programma ietver sevī šādus priekšmetus:
· Ekonomikas pamati
· Starptautiskā ekonomika
· Vispārējais menedžments
· Stratēģiskais menedžments
· Mārketings
· Loģistika
· Finanses un finanšu analīze
· Finanšu grāmatvedības pamati
· Lietvedības pamati
· Komercdarbības pamati
· Lietišķās saskarsmes psiholoģija
· Vadības grāmatvedība
· Elektroniskais mārketings
· Datornodarbības
· Biznesa plānošana

Apmācības maksa (mēnesī): EUR 69.00