Talr.+371 6 707 86 30
 
monthly drug canada
champix
viagra online orders
no prescriptionfarmacy
buy generic robaxin canada
cialis canada online pharmacy
buy femara online
russian drugs
kamagra jelly
viagra shipped from us

Viesnīcu biznesa organizācijas un vadības pamati

Šogad Latvijā tika ieviesti nodokļu atvieglojumi viesnīcu darbībai, kas var būtiski ietekmēt šāda biznesa perspektīvas mūsu valstī. Tāpēc Rīgas Ekonomikas un Biznesa skola piedāvā visiem, kas jūt, ka pienācis laiks iestāties tūrisma pakalpojumu tirgū, iziet mūsu paātrināto viesnīcu biznesa kursu. Apmācības gaitā tiek uzsvērti visi būtiskie viesnīcas tipa uzņēmuma vadīšanas aspekti. Programmā ietilpst arī praktiskie padomi un jautājumu klāsts, kas ir uzdodams pieņemot darbā viesnīcas personālu.

Kursu vada pasniedzēji, kuriem ir nozīmīga pieredze uzņēmējdarbībā, tsk. arī viesnīcu biznesā.

Programmas „viesnīcu pakalpojumi” ilgums ir 960 akad. stundas (15 mēneši).

Programma ietver sevī šādus priekšmetus:

· Mārketings un stratēģiskais menedžments viesnīcu biznesā
· Menedžmenta pamati
· Lietišķās saskarsmes psiholoģija
· Viesnīcas administratīvi – saimnieciskās darbības organizācija
· Viesu apkalpošanas organizācija
· Viesnīcas uzturēšanas sanitāri-higiēniskās prasības
· Viesnīcu biznesa drošība
· Profesionālā ētika
· Grāmatvedības pamati

Apmācības maksa (mēnesī): EUR 69.00